072 589 6888
info@bni-installaties.nl

De Diamantfabriek. Herinrichting naar 12 luxe appartementen, bedrijfsruimten en Horeca a/d Tolstraat 127 Amsterdam

Home | Projecten | De Diamantfabriek. Herinrichting naar 12 luxe appartementen, bedrijfsruimten en Horeca a/d Tolstraat 127 Amsterdam
huis joannes de deo haarlem
huis joannes de deo haarlem
huis joannes de deo haarlem

In de voormalige diamantslijperij zijn 12 zeer luxe appartementen gebouwd. De woningen zijn uitgerust met een volledig geïntegreerde gebouwautomatisering met automatische ventilatie-, warmte-, koeling-, zonwering-, intercom en verlichtingsinstallaties.

In het gebouw zijn casco bedrijfsunits en bij de toegang is een horeca opgeleverd.

Geschiedenis:

In 1907 tot stand gekomen complex van de voormalige DIAMANTSLIJPERIJ van de firma I.J. Asscher, gebouwd naar een ontwerp van de architect G. van Arkel in een sobere variant van de Art Nouveau en bestaande uit drie onderdelen: het hoofdgebouw van de voormalige diamantslijperij, de portiersloge en het voetinghek. Het met inwendige betonconstructie opgetrokken fabrieksgebouw met gevels in oranje-gele verblendsteen is nabij de Amstel vrijwel vrijstaand gelegen op een rechthoekig perceel op de hoek van de Tolstraat en de Rustenburgerdwarsstraat. De portiersloge, in dezelfde oranje-gele baksteen bevindt zich achter het hek aan de Tolstraat ten ZO van de fabriek. Het hek met drie doorgangen volgt de perceelsgrens en vormt aan de zuid-, oost- en westzijde hiervan de afsluiting. N.B. De recente noordelijke aanbouw, het trafohuisje en de recente hekstijlen bij de doorgangen vallen niet onder de bescherming.

Waardering:

Voormalig diamantslijperij-complex van Asscher van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde als goed herkenbaar bewaard gebleven representant van een voor de Amsterdamse nijverheid belangrijke bedrijfstak in een voor de functie en bouwtijd kenmerkende variant van utilitaire Art Nouveau-trant. Tevens van belang wegens innovatieve, bouwhistorische waarde wegens de vroege toepassing van een inwendige betonconstructie.

BNI Installaties